Ile kosztują pożyczki chwilówki?

Zaciągnięcie pożyczki chwilówki, podobnie jak każdego innego zobowiązania, to konieczność oddania nie tylko pożyczonego kapitału, lecz także odsetek. Oprocentowanie, choć jest najważniejszym kosztem chwilówki, nie jest jedyną opłatą, z jaką trzeba się liczyć przy zaciąganiu takiego długu. O czym jeszcze trzeba pamiętać?

Dopuszczalne koszty chwilówek

Koszty pożyczek chwilówek

Zgodnie z zapisami Ustawy antylichwiarskiej, oprocentowanie pożyczek chwilówek nie może być wyższe niż czterokrotność obowiązującej stopy lombardowej NBP. Aby więc móc poznać wysokość dopuszczalnych obecnie maksymalnie odsetek, należy śledzić poczynania Rady Polityki Pieniężnej, która ową stopę procentową ustala na comiesięcznym posiedzeniu.

Jeśli zaś chodzi o tzw. koszty pozaodsetkowe to, jak podkreśla ustawa, mogą one wynosić maksymalnie 25 proc. pożyczanej kwoty. Co się na nie składa? Wśród najpopularniejszych prowizji można wymienić m.in. te za przygotowanie umowy, za rozpatrzenie wniosku, a nawet za udzielenie pożyczki w domu klienta. W niektórych przypadkach firma pożyczkowa może wymagać pokrycia kosztów ubezpieczenia – szczególnie, jeśli pożyczkobiorca wnioskuje o wysoką kwotę chwilówki. W ten sposób zabezpiecza się przed ewentualnymi stratami. Prowizją obarczone jest także przedłużenie terminu spłaty, o którym trzeba za każdym razem poinformować firmę pożyczkową. Wielu pożyczkodawców wymaga także opłacenia prowizji za udzielenie finansowania, czyli jednorazowej opłaty, której wysokość zależy od pożyczanej kwoty.

Zwróć uwagę na RRSO

Właśnie dlatego bardzo ważną kwestią przy porównywaniu chwilówek jest zwracanie uwagi na RRSO pożyczek. W tym parametrze zawierają się wszystkie koszty pożyczki – nie tylko oprocentowanie, ale wspomniane wcześniej koszty pozaodsetkowe. Pamiętaj, że to, jakie dodatkowe opłaty zdecyduje się naliczyć firma pożyczkowa, zależy wyłącznie od jej polityki. Rzadko zdarza się, by jakieś przedsiębiorstwo zdecydowało się na pobieranie każdego wymienionego wcześniej rodzaju prowizji.

Bez względu na cel pożyczki chwilówki, najważniejsze jest to, byś spłacał ją w terminie. Pożyczkodawca może bowiem doliczyć ustawowe odsetki za nieterminową spłatę. Ich maksymalna wysokość to 14 proc. wartości pożyczki, jeśli jednak nie zostanie ona określona wprost w umowie, to ich zmniejszają się one do 7 proc. w skali roku.